Ředitel/ka spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. (Pardubice)

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Ředitel/ka spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.". Nástupní mzda je od 44 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel/ka spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.
Obor(y):
Management, Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
od 44 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.
Klášterní 54

Další informace o volném místu

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. je certifikovanou oblastní organizací cestovního ruchu. Činnosti, které vykonává, vyplývají ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko 2022-2026, z požadavků Certifikace organizací destinačního managementu a z Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci Kraje Pernštejnů, která je naplňována od roku 2016. Účelem spolku je zejména:
- propojení subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru za účelem spolupráce a společné propagace oblasti, prosazování společných zájmů a zvyšování kvality služeb v rámci turistické destinace
- naplňování aktuální Strategie rozvoje cestovního ruchu v TO Pardubicko 2022 - 2026
- příprava a rozvoj produktů cestovního ruchu
- sledování a měření výkonnosti destinace a vyhodnocování realizovaných projektů a kampaní
- spolupráce se statutárním městem Pardubice, Destinační společností Východní Čechy, s ostatními DMO a dalšími institucemi působícími v sektoru cestovního ruchu
- vytvoření fungující spolupráce vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti. Posláním spolku je sdružování, spolupráce a společná propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu v oblasti.
Náplň práce:
-zastupování Spolku navenek v souladu se Stanovami spolku
-komunikace s klíčovými subjekty a aktéry cestovního ruchu,vyhledávání a rozvíjení partnerství v destinaci
-řídit se pokyny a rozhodnutími Rady a Valné hromady Spolku
-odpovědnost za přípravu a plnění strategického plánu a akčního plánu Spolku
-vést řádně spolkovou agendu
-samostatně a iniciativně zajišťovat řádný výkon hlavní činnosti Spolku
-zajišťovat management lidí, služeb, produktů, financí, procesů a projektů

Bližší informace k pracovní pozici podá Ing. Lenka Bláhová, ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., makovska@topardubicko.cz, tel: +420 730 589 397
Informace k výběrovému řízení:
Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2024 do 12 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na níže uvedenou adresu poštou nebo e-mailem). Přihlášky i s požadovanými doklady posílejte na:
- adresu zaměstnavatele: Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., Klášterní 54, 530 02 Pardubice
- e-mailovou adresu: makovska@topardubicko.cz
Obálku/předmět e-mailu označte nápisem/předmětem: “Výběrové řízení na pozici ředitele/ky”
Do přihlášky uveďte následující informace:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum narození zájemce, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu uchazeče
- telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení
K přihlášce zájemce připojí tyto přílohy:
- Motivační dopis
- Strukturovaný životopis
- Návrh vize řízení a činností organizace Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s, společnosti v následujícím roce a návazně v dalších pěti letech a to v rozsahu max 4 stran (datum vypracování a podpis zájemce) se zaměřením na oblasti:
* Návrh na rozvoj destinačního managementu
* Návrh na rozvoj marketingu a propagace destinace
* Návrh na rozvoj infrastruktury regionu v gesci spolku
* Návrh finančního řízení organizace
Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Výběrové řízení je dvoukolové. V 1. kole budou posouzeny požadované podklady, ve 2. kole proběhnou osobní pohovory s vybranými uchazeči.
Doplňující informace:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.
Materiály poskytnuté uchazečem k výběrovému řízení budou po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány, pokud uchazeč nepožádá o jejich vrácení.
Další informace o volném místě (požadavky, benefity,..) naleznete na webových stránkách: https://www.topardubicko.cz/cs/o-nas/nabidka-prace

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Lenka Bláhová
telefon: 730 589 397
email: makovska@topardubicko.cz

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.
Pardubice
53002


Poslední změna: včera