Odborný/vrchní referent-ka - poradce pro klienty, projekt Věk není překážkou (VNP) (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent-ka - poradce pro klienty, projekt Věk není překážkou (VNP)". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent-ka - poradce pro klienty, projekt Věk není překážkou (VNP)
Obor(y):
Administrativa, Finance, Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002

Další informace o volném místu

Náplň práce:
- povádí výběr klientů před vstupem do projektu a zajišťuje jejich vstup do projektu
- provádí účastníka celým projektem
- provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka
- zpracovává "Záznam aktivity účastníka projektu"
- vyplácí účastníkům doprovodná opatření
- podílí se na vyhledávání zaměstnavatele s potenciálem přijímat účastníky projektu
- podílí se na vytváření a dalším rozvoji sítě regionální spolupráce s cílem identifikovat ekonomicky neaktivní osoby s pracovním potenciálem (komunikace se zařízeními sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, nestátními neziskovými organizacemi apod.)
- poskytuje poradenství k právům a povinnostem zaměstnavatelů, vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- poskytuje individuální a skupinové poradenství klientům
- vede příslušnou administrativu spojenou s realizací klíčových aktivit projektu (vstupy do projektu, poradenský proces a jeho zabezpečení, zajištění rekvalifikací, zprostředkování zaměstnání, vyplácení doprovodných opatření)

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 15. července 2024,
tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové –
Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/78063-78099809“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Podmínky a další údaje naleznete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-klienty-v-oddeleni-poradenstvi-a-dalsiho-vzdelavani-odboru-zamestnanosti-kontaktniho-pracoviste-pardubice-krajske-pobocky-uradu-prace-ceske-republiky-v-pardubicich-projekt-vek-neni-prekazkou-vnp-id-10001240-1

Kontakt na zaměstnavatele

Podatelna
email: podatelna.pa@uradprace.cz

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
Pardubice
53002

telefon: 950 144 111
email: uppa@pa.mpsv.cz


Poslední změna: před 1 týdnem